Komornik czy syndyk? Zbieg egzekucji i upadłości konsumenckiej

Artykuł

28.03.2023 Autorzy: Jakub Bartoszewicz, Kacper Klimpel

Coraz więcej upadłości konsumenckich

Zmiana przepisów dotyczących upadłości konsumenckich, jaka miała miejsce w 2020 r. w sposób bardzo istotny wpłynęła na ilość tego typu spraw oraz ogłaszanych upadłości. Rekordowy był rok 2021 kiedy „bankructwo” ogłosiło ponad 18 tys. osób. W roku 2022 r. upadłości było nieco mniej (nieco ponad 15,5 tys.), ale już tylko w styczniu i lutym tego roku ich liczba wyniosła 3449. Taka tendencja z pewnością nie uszła uwadze pracodawców, którzy są zawiadamiani o fakcie ogłoszenia upadłości pracowników. W zawiadomieniach tych syndycy wzywają do dokonywania potrąceń z  wynagrodzenia za pracę upadłego. Najczęściej jednak w stosunku do tego wynagrodzenia już wcześniej doszło do zajęcia, czy to w trybie egzekucji komorniczej, czy administracyjnej.

Syndyk, czy komornik?

Niestety, ani syndycy ani komornicy w swoich pismach nie wyjaśniają pracodawcom co zrobić w sytuacji, gdy toczy się już postępowanie egzekucyjne i dojdzie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej pracownika.

O ile zagadnienie samego zakresu zajęcia i schematu potrąceń (kwota wolna od potrąceń, kolejność potrąceń) nie jest zasadniczo problematyczne z uwagi na podobieństwo względem „tradycyjnego” zajęcia komorniczego – w praktyce kłopotliwe dla pracodawców jest ustalenie komu mają przekazywać należności. 

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne

Dla ustalenia relacji między zajęciem komorniczym a upadłością istotna jest relacja czasowa pomiędzy ogłoszeniem upadłości, uprawomocnieniem się postanowienia w tym zakresie a prowadzeniem egzekucji. Powyższe uregulowane zostało w art. 146 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, z którego wynikają następujące zasady:

  1. Postępowanie egzekucyjne, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z  mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości – 
  2. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o  ogłoszeniu upadłości
  3. Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest wszczęcie egzekucji.

Co przy tym istotne, zawieszenie i umorzenia postępowania egzekucyjnego powstaje ex lege i jest skuteczne wobec pracodawcy bez konieczności informowania go o tym.

Schemat postępowania pracodawcy

W przypadku, gdy wynagrodzenie za pracę jest zajęte przez komornika i dojdzie do ogłoszenia upadłości należy:

  1. Zaprzestać realizowania zajęcia komorniczego (nie przekazywać mu dalej żadnych wypłat),
  2. Poinformować komornika o przyczynie zaprzestania (informacja o upadłości konsumenckiej),
  3. Przekazać syndykowi wymagane przez niego informacje (zgodnie z pismem syndyka),
  4. Realizować dalsze potrącenia na rachunek syndyka (zgodnie z jego pismem).

W przypadku natomiast, gdy już po ogłoszeniu upadłości dojdzie do zajęcia wynagrodzenia za pracę należy przekazać mu informację o tym, że w stosunku do dłużnika ogłoszono upadłość, a co za tym idzie, nie ma możliwości realizowania zajęcia komorniczego.

 

Zapisz się do newslettera!

Mogą Cię 
zainteresować:

Artykuł

13.12.2023

5 mitów dotyczących pracy zdalnej

Czy to dotyczy pracy zdalnej? Nieważne, czy prowadzę szkolenie z czasów pracy, mobbingu czy kontroli trzeźwości zawsze pojawiają się pytanie: ...

Artykuł

03.07.2023

Czy pracodawca może pytać o miejsce urlopu?

Prawo do czasu wolnego Pytanie, czy pracodawca jest uprawniony do żądania od pracownika informacji o miejscu spędzania czasu wolnego wywołuje wie...

Wszystkie wpisy