Jakub
Bartoszewicz

Pomagam naszym Klientom znaleźć korzystne i najbardziej praktyczne rozwiązania problemów z jakimi się do nas zgłaszają. Biznes nie potrzebuje elaboratów i przegadanych opinii prawnych, ale jasnego wskazania kierunku oraz oszacowania ryzyka związanego z wyborem konkretnej ścieżki działania. To wiem, bo sam jestem przedsiębiorcą i to właśnie staram się dostarczać. Takiego sposobu myślenia i działania wymagam także od osób, z którymi tworzymy zespół naszej Kancelarii.

Współpracuję z przedsiębiorcami różnych branż i różnej wielkości. Wszystkich ich łączy to, że funkcjonują w podobnym, skomplikowanym i zmieniającym się środowisku prawnym. Wszyscy oni chcieliby także móc w spokoju zajmować się tym co najlepiej umieją. Staram się im zapewnić ten spokój robiąc z kolei to, na czym ja się najlepiej znam – na praktycznym stosowaniu prawa.

W Kancelarii zajmuję się nadzorem nad bieżącymi działaniami oraz praca innych. Osobiście angażuję się w spory gospodarcze, przygotowywanie umów oraz procesy związane z przekształceniami i łączeniem spółek. Dobrze czuję się także w dziedzinach, w których nie ma gotowych rozwiązań, ale trzeba je wypracować samemu.

W 2022 zostałem wyróżniony 17 miejscem w zestawieniu Dziennika Gazeta Prawna 50 najbardziej wpływowych prawników 2021. Kapituła rankingu doceniła moją osobę w związku z reprezentowaniem jednego z klientów Kancelarii – pracodawcy w procesie o tzw. covidowe kłamstwa (wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie, sygn. akt IVPa 79/20). Cieszę się, że doceniono wagę zagadnienia, którym zajmowałem się w imieniu klienta – uprawnień i możliwości pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony pewnych wartości. Szczegóły sprawy dostępne są w materiale opublikowanym w Dzienniku Gazeta Prawna z 2 lutego 2021 nr 21: https://bit.ly/3oOIqBi.

Lubię korzystać z technologii i ciągle poszukuję rozwiązań ułatwiających codzienną pracę, zarówno moją, jak też naszych Klientów.

Moje doświadczenie

  • Od 17 lat wspieram pracodawców w ich codziennej pracy. Przez ten czas prowadziłem obsługę przedsiębiorców z sektorów farmaceutycznego, spożywczego,  gospodarki odpadami, budowlanego, branży kreatywnej, meblarskiej i oświetleniowej.
  • Opublikowałem kilkanaście artykułów w branżowych wydawnictwach i wielokrotnie wypowiadałem się na ich łamach w charakterze eksperta prawa pracy.
  • Poprowadziłem wiele procesów w precedensowych sprawach, które nie posiadały jednoznacznego rozwiązania wynikającego z przepisów.
  • Wspólnie z Anną zrealizowałem projekty dotyczące ochrony danych osobowych, które uchroniły pracodawców przed wysokimi karami.
  • Regularnie zajmuję się sprawami o charakterze międzynarodowym, także tymi dotyczącymi państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.